Oznaka: gasilci

Gasilska intervencija – trajanje in zaključekGasilska intervencija – trajanje in zaključek

Gasilska intervencija traja, vse dokler vodja intervencije ne oceni, da so bile izvedene vse potrebne operativne gasilske naloge in da je bila glede na razmere zagotovljena primerna zaščita pa tudi varnost ljudi in premoženja oziroma da so bili uresničeni drugi cilji same intervencije. Glede na vse omenjeno vodja izda povelje na zaključek.

Ko je na primer požar pogašen oziroma so odpravljene vse posledice druge vrste nesreče, kljub temu pa še vedno obstaja verjetnost, da se požar oziroma nesreča ponovi, vodja intervencije del moštva odpusti, drugi del pa zadrži, in sicer v takšnem obsegu, da je lahko dovolj učinkovito opravljena požarna straža. Zaključena gasilska intervencija od vodje zahteva tudi to, da poskrbi, da se zavaruje rešeno premoženje.

Poročilo o opravljeni intervenciji gasilcev

Ko je gasilska intervencija končana, mora vodja ustno poročati pristojnemu centru za obveščanje in napisati še predpisano poročilo. Tega mora v petih dneh poslati pristojnemu centru za obveščanje. Če je gasilska intervencija zahtevala več gasilskih enot, mora poročilo izdati samo vodja intervencije; tudi za vse druge sodelujoče enote.

Kako ravnati v primeru istočasne intervencije

Kaj pa se zgodi, ko je ena gasilska intervencija sočasna z drugo? Če torej gasilska enota med izvajanjem intervencije prejme še eno zahtevo po sodelovanju v drugi intervenciji, poveljnik oziroma vodja odredi potrebno moštvo in gasilsko reševalno opremo ter jo napoti na drugo intervencijo.

V primeru da so v nesreči, ki zahteva odredbo druge intervencije direktno ogrožene osebe, poveljnik oziroma vodja intervencijo lahko prekine, vendar le pod pogojem, če posledično niso ogroženi ljudje. Gasilsko enoto zato lahko napoti na novo intervencijo.

Javnost ima pravico, da izve, da se dogaja gasilska intervencija

Vsekakor ima javnost pravico vedeti, da se dogaja intervencija s strani gasilcev. A informacije o samem poteku ter stanju lahko daje če vodja intervencije oziroma oseba, ki jo je ta pooblastil.