UNILJ.si Študij Študij matematike je zelo zaželen, saj matematika predstavlja vedo, ki ne bo izumrla

Študij matematike je zelo zaželen, saj matematika predstavlja vedo, ki ne bo izumrla

Matematika je veda, ki nebo nikoli izumrla, saj bodo vedno novi matematični problemi, kateri bodo potrebovali matematike za razrešitev. Tako je študij matematike zelo za željen med ljudmi, saj primanjkuje kadra. Čeprav je študij sam po sebi zelo težak, je sorazmerno delo, ki ga lahko matematiki opravljajo zelo cenjeno ter so študenti matematike zaposljivi. 

Študij matematike ti zagotovi, sposobnost razmišljanja za razrešitev neke težave, tako da študente nauči in usposobi razmišljati izven okvirja, ter jih nauči razreševati najrazličnejše težave. 

Spekter dela oziroma službe za matematike je zelo širok. Najprej pomislimo v pedagoški smeri, torej učitelj na osnovni šoli, ali pa profesor na srednjih šolah in univerzah, za kar je potrebno opraviti dodatni 2 leti študija v smeri pedagogike. Vendar je matematika veda, ki se pojavi v vsaki stroki. Matematik se pojavi v logistiki, za prost pretok prometa, kot tudi za optimizacijo učinkovitosti prevoza surovin ter tovora. Prav tako matematika spada v sklop analize katerih koli podatkov, ter optimizacija le teh. 

Študij matematike je zelo zaželen, saj matematika predstavlja vedo, ki ne bo izumrla

Matematika nastopa v večini tudi v programerstvu, kar je zelo prestižen poklic, ter bo prisoten še nekaj časa, saj vsak program ter vse okoli nas temelji na programerstvu. V tej smeri je prav tako razvijanje programske opreme. V računalništvu se zagotovo pojavi matematika, oziroma bolj kot sama matematika, matematično razmišljanje, na čemer pa temelji študij matematike. 

Zaposlitev je mogoča tudi v smeri financ, torej razne banke, pošte, imajo potrebo po matematikih. V tem primeru se na študiju usmerimo v smer finančne matematike.  

Matematika nastopa v podatkovnih bazah, v kar spada projektiranje ter testiranje novih aplikativnih rešitev.